Soms komt een kind, ondanks de inspanningen van zichzelf, zijn of haar ouders en leerkrachten, niet goed uit de verf. Een tijdelijke individuele begeleiding, bijvoorbeeld op school, kan dan een oplossing zijn.

Na een ori๋nterend gesprek met ouders en het eventueel inwinnen en analyseren van beschikbare informatie kan ik starten met het werken met uw kind. In de ้้n-op-้้n contacten met uw kind kan ik gericht kijken op welke manier we de prestaties van uw kind kunnen bevorderen door middel van aanvulling van lesstof of wijzigingen in werkhouding .

Door direct contact te onderhouden met u en de leerkracht van uw kind kunnen tips die vanuit de individuele hulp gegeven worden, sneller worden ingezet in de dagelijkse lespraktijk.